สารปรับปรุงดิน โวลคานิกคุณภาพ

โวลคานิก สูตรบำรุงต้น เร่งดอก บำรุงผล

สารโวลคานิก คือ สารปรับปรุงคุณภาพสำหรับดินและอาหารที่พืชต้องการ ไม่ใช่ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี แต่เป็นมากกว่า ซึ่งประกอบด้วย แร่ อาหารพืชต่างๆทั้งแร่ภูเขาไฟ และธาตุอาหารที่พืชต้องการ 16 ชนิด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับอาหารพืชจากปุ๋ย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินปลูกพืชมานาน แลผู้ที่ปลูกพืชใหม่ทุกชนิดสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

คุณสมบัติ

- ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกดินตรึงไว้นาน เนื่องจากความเป็นกรดในดิน

- ช่วยทำให้ดินร่วนซุย และเพิ่มออกซิเจนในดินให้มากขึ้น

- ช่วยดูดซึมซับสารเคมีที่ตกค้างในดินมานาน

- ช่วยย่อยสลายแบคทีเรียและเชื้อราในดิน

- ช่วยกระตุ้นทำให้พืชอยากกินอาหารมากขึ้นและเพิ่มผลผลิตได้มาก

- ช่วยทำให้พืชผักปลอดสารพิษ

ประโยชน์

- ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากดินดีขึ้น สารเคมีตกค้างน้อยลงพืชต้องการอาหารมากขึ้น

วิธีการใช้สารโวลคานิก

กลุ่มพืช

พืช

อัตราการใช้

ข้าว

ข้าว

อัตราส่วน 5 : 1 กก.

โวลคานิก 25 กก. ผสมปุ๋ยเคมี 10 กก. หว่านได้ 1 ไร่

พืชไร่

ข้าวโพด อ้อย มัน ยางพารา สัปปะรด ปาล์ม

อัตราส่วน 5 : 1 กก.

โวลคานิก 25 กก. ผสมปุ๋ยเคมี 10 กก. หว่านได้ 1 ไร่

พืชสวนครัว

มะเขือ พริก หอม กระเทียม ผักชี กะหล่ำ คะน้า บล็อกโคลี่ ผักกาด และอื่นๆ

อัตราส่วน 5 : 1 กก.

โวลคานิก 25 กก. ผสมปุ๋ยเคมี 10 กก. หว่านได้ 1 ไร่


สารปรับปรุงดินโวโคนิก สารปรับปรุงดินโวโคนิก


“ เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ผลผลิตโตวัย....
 
เกษตรกรมั่นใจ เลือกใช้สารปรับปรุงคุณภาพดิน ” โวลคานิก

หมายเหตุ สามารถใช้ได้กับดินทุกประเภท และสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยทุกชนิด

สารปรับปรุงดินโวลคานิก ดูดซับจับปุ๋ย ดินร่วนซุย ลดปุ๋ยลงครึ่ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พิชิตกำไร

สารปรับปรุงดินโวลคานิกคืออะไร

 • สารปรับปรุงดินโวลคานิกคือ สารที่เกิดขึ้นจาก หิน แร่ ธรรมชาติ ของประเทศไทย
 • เป็นสารที่ช่วยดูดซับแร่ธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีให้อยู่นานๆและจะค่อยๆปลดปล่อยอาหารจากปุ๋ยและจากดินให้กับพืช
 • เป็นสารที่ช่วยปรับสภาพดิน และเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตให้กับพืช
 • เป็นสารที่เร่งการเจริญเติบโตของพืชทั้งราก ลำต้น ใบ และดอก

ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโวลคานิก

 1. ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลงได้ 30 – 50 %
 2. ช่วยปรับสภาพดิน ป้องกัน ลด และกำจัดเชื้อโรคในดิน
 3. ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตให้กับพืช
 4. ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
 5. ช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น 30 – 100 %
 6. ช่วยทำให้ลดการสูญเสียปุ๋ยได้ถึง 80 %

คุณสมบัติของสารปรับปรุงดินโวลคานิก

 • สารปรับปรุงดินโวลคานิกสามารถช่วยดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ใส่ลงในดินให้กับพืชและได้ใช้ประโยชน์ได้ 80 – 100 %
 • ลดการสูญเสียธาตุอาหารในปุ๋ย จากการชะล้าง ละลายไปกับน้ำ การระเหิดระเหย เนื่องจากแสงแดดและความชื้น สารปรับปรุงดินโวลคานิก
 • สามารถดูดธาตุอาหารและปลดปล่อยให้กับพืช ได้นาน 1 – 2 เดือน ในการใช้แต่ละครั้ง
 • สารปรับปรุงดินโวลคานิก สามารถกระตุ้นและเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เร็ว เนื่องจากมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 100 %
 • สารปรับปรุงดินโวลคานิก เพิ่มความต้านทานและป้องกันต่อการเกิดโรคและแมลง โดยพืชจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งราก ลำต้น ใบ และดอก
 • สารปรับปรุงดินโวลคานิก ในการปรับสภาพดินให้ดินมีความร่วนซุยขึ้นได้ ลดความเป็นกรดและด่างของดินได้ โรคที่เกิดจากดินก็จะลดน้อยและหมดไปได้


สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก

สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก
สารปรับปรุงดิน โวลคานิก


 
   
   
 
 
 
 

บริษัท กรีนเวิลด์ อินเตอร์เทรด 555 จำกัด หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย 32/100 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.9 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel / Fax : 02-573-4080 Email : greenworld5555@hotmail.com

©2012 by www.greenworld555.com